معاون گردشگری از سفرای مقیم ایران خواست:

منع سفر به ایران را بردارید

معاون گردشگری از سفرای کشورهای خارجی خواست هشدار امنیتی برای منع سفر به ایران را حذف کنند.