سفیر فنلاند: در کشور من هم فیلم‌های زیادی درباره مشکلات و معضلات اجتماعی ساخته می‌شود

سفیر فنلاند بیان کرد معضلات اجتماعی خیلی جهانی است و مبتنی بر یک کشور خاص نیست، در فنلاند نیز در سال‌های اخیر فیلم‌های زیادی ساخته می‌شود که درباره مشکلات و معضلات اجتماعی است.