گفتگوی هنرمندنیوز با بازیگر سریال خانه پرتقالی ها

سمیرا کریمی: فضای «کمدی» خیلی چالش برانگیز است

سميرا كريمى، متولد پنج فروردین هزار و سیصد و شصت و پنج، تهران، فوق ليسانس تئاتر «گرايش بازيگرى»، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در کارنامه هنری او می توان به تئاترهای «سوگولی»، «زيبايی گاهی زن است»، «كافه پولشری»، « ...