فیلم «اپراتور» در مورد استثمار هویت انسانی

فیلم کوتاه «اپراتور» به کارگردانی سمیه مطلبی روایتی است جهانشمول که به استثمار هویت انسانی می‌پردازد.