ربنای شجریان با سنتور بازآفرینی شد + صدا

پویا سرایی ـ آهنگساز و نوازنده سنتور ـ به تازگی اثر ربنای محمدرضا شجریان را با سنتور و سازهای الکترونیک بازآفرینی کرده است.