پایان فیلمبرداری «دشمن عزیز»

تصویربرداری «دشمن عزیز» به کارگردانی سهیل دانش اشراقی به پایان رسید.