سیامک احصایی: فیلم _ تئاتر ارزش آرشیوی دارد

سیامک احصایی گفت: شخصا از دیدن فیلم‌تئاتر لذت نمی‌برم چون حس تئاتر دیدن را ندارد ولی فیلم‌تئاتر منبع آرشیوی خوبی است.