روایت اتفاقات غیرمنتظره‌ای در «زام»

تصویربرداری فیلم کوتاه «زام» که روایاتی از اتفاقات غیرمنتظره‌ای است، در تهران تمام شد.