«مشت‌زن» ایرانی به لبنان می‌رود

حق انتشار کتاب تصویری «مشت‌زن» به انتشارات دارالحدائق لبنان فروخته شد.