گفتگوی هنرمند با سید محمد کاظمی، ترانه سرا

بدون داشتن احساس، خلق اثر هنری امکان پذیر نیست

سید محمد کاظمی،متولد هفت بهمن هزار و سیصد و شصت و چهار، تهران، کارشناسی مهندسی صنایع و ترانه سرا که با بسیاری از خوانندگان مطرح سابقه همکاری داشته است، با سید محمد کاظمی گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم ...