معرفی آثار بخش جایزه شهید آوینی جشنواره «سینماحقیقت»

۱۲ مستند حاضر در سیزدهمین جایزه شهید آوینی جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شدند.