موفقیت پنج کودک ایرانی در مسابقه بین‌المللی نقاشی کائو ژاپن

پنج عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به کسب جایزه از سیزدهمین مسابقه نقاشی کائو کشور ژاپن در سال ۲۰۲۲ شدند.