پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ ۲۳ مارس ۲۰۲۳
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

سیمین دانشور

جعلیاتی به نام سیمین دانشور

جعلیاتی به نام سیمین دانشور

نوشته‌هایی در فضای مجازی به نام سیمین دانشور منتشر می‌شوند که در هیچ‌یک از آثار و نوشته‌های این نویسنده فقید دیده نمی‌شوند و با نگاه و قلم او هم تطابقی ندارند.