دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۳ اکتبر ۲۰۲۲
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

سینمای ایران در جهان

با فیلم

با فیلم "خورشید" سینمای ایران، همچنان به ادامه راه بر اکران ها ادامه می دهد

پس از فیلم های ایرانی بسیاری که طی روزها و ماهای اخبر بر اکران سینماهای فرانسه آمدند و چند تای دیگر به زودی از راه خواهند رسید، فیلم "خورشید"، آخرین اثر مجید مجیدی، در میان استقبال منتقدین، در چند سینما ...

"قصیده گاو سفید" و " جنایت بی دقت" بر پرده سینماهای فرانسه و ورود پیگیر سینماگران جوان ایران بر اکران های این کشور

در پی پیروزی "متری شش ونیم" به تازگی در فرانسه و نمایش فیلم "قصیده گاو سفید" ، که هم زمان شد با نمایش " جنایت بی دقت"، ساخته شهرام مکری، و فیلم های دیگری که یا نشان داده شدند و ...