لوگوی «سینما تک پانتئون» رونمایی شد

همزمان با رونمایی و افتتاح، لوگوی «سینما تک پانتئون» با طراحی آرمین رنگانی مدیر هنری سینماتک پانتئون رونمایی شد.