فراخوان بخش غیر رقابتی سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان بخش غیررقابتی سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.