پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۷ دسامبر ۲۰۲۳
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر

پای پلیس به «تئاتر فجر» باز شد!

ازدحام مخاطبان برای دیدن یک نمایش

پای پلیس به «تئاتر فجر» باز شد!

آخرین روز از سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر با حاشیه‌هایی برای نمایش «خنکای ختم خاطره» همراه بود و پای پلیس را هم به تماشاخانه ایرانشهر باز کرد.
خصوصی سازی یا خصوصی بازی هرج و مرج ایجاد کرده است

قطب الدین صادقی در دومین نشست تاریخ شفاهی تئاتر ایران مطرح کرد:

خصوصی سازی یا خصوصی بازی هرج و مرج ایجاد کرده است

قطب الدین صادقی معتقد است که در دهه ۷۰ هسته های روشنفکری، پژوهشی و مطالعاتی تئاتر از بین رفت و این خطر همچنان گریبان تئاتر ایران را گرفته است.