«شادی گنجی» باستان شناس در گفتگو با «هنرمند»

تخریب میراث فرهنگی و قاچاق آثار باستانی نباید قانونی شود!

چندی پیش شاهد ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده بهینه از آثار تاریخی و گنج‌ها بودیم، که در مقابل آن کارزارهایی برای مخالفت با آن به راه افتاد. برخی از نمایندگان امضای خود را در حالی از ...