پوستر جشنواره تئاتر «اردیبهشت» منتشر شد/ آغاز رسمی اجراها

همزمان با نخستین روز برگزاری ششمین جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی «اردیبهشت» پوستر این رویداد نیز منتشر شد.