صحبتهای ناگفته ی محمدعلی کشاورز؛

ماجرای انتخاب بازیگر شعبون استخونی در «هزاردستان»

زنده یاد محمدعلی کشاورز گفته است: علی حاتمی در «هزاردستان » 3 نقش را به من پیشنهاد داد و من گفتم از بین اینها نقش شعبون استخونی را می‌خواهم.