«مهاجران چاله ها» آماده نمایش شد

با اتمام مراحل فنی «مهاجران چاله‌ها» نسخه نهایی این فیلم برای حضور در جشنواره های داخلی و خارجی آماده نمایش شده است.