انتشار تصویری از شهاب حسینی در «طلاخون»

فیلم «طلاخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی به مرحله فنی رسیده است.