انتشار وصیت‌نامه‌ شهدای مقاومت در عراق

کتاب وصیت‌نامه‌های شهدای مقاومت به زبان عربی منتشر شد.