شهردار تهران در روزهای کرونایی به تماشای کدام مستند نشست؟

شهردار تهران از عوامل فیلم «جایی برای فرشته‌ها نیست» و تیم ملی اسکیت هاکی دختران ایران تقدیر کرد