مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

حضور ۱۴ نمایش خارجی درپانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز

سنندج - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: ۱۴ گروه نمایش خارجی برای شرکت در پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز اعلام آمادگی کرده اند.