ساکنان باستانی «پمپئی» بازیافت می‌کردند

باستان‌شناسانی که در شهر باستانی «پمپئی» مشغول کاوش بودند به شواهدی از بازیافت زباله‌ها توسط رومیان باستان دست‌ یافتند.