«کرونا»‌ پایتخت موسیقی جهان را هم خاموش کرد

مقامات اتریش انتظار داشتند سال ۲۰۲۰ را به گرامیداشت دویست و پنجاهمین سالروز تولد «بتهوون»‌ موسیقی‌دان مشهور آلمانی که در «‌وین»‌ درگذشت، اختصاص دهند، اما «کرونا»‌ پایتخت موسیقی جهان را نیز در سکوت فرو برده است.