آغاز کار شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک پس از مدتی تعطیلی به‌خاطر شیوع ویروس کرونا آغاز به‌کار کرد.