۲۰۱۹؛ سال منظره‌های روستایی اعلام شد

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی موضوع سال ۲۰۱۹ میلادی را "منظره‌های روستایی" اعلام کرد.