در جلسه‌ای فوق‌العاده؛

«چپ، راست» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم کودک

در جلسه فوق العاده شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت شد.