« شوی الن » پس از سالها به پایان راه رسید

«برنامه الن دی‌ جنرس» (The Ellen DeGeneres Show) به پایان راه رسید. «الن دی‌جنرس» در مصاحبه با «هالیوود ریپورتر» تأیید کرده است که این برنامه گفتگو-محور روزانه با فصل نوزدهم به انتها خواهد رسید. فصل هجدم این برنامه در حال ...