تشکر ستاد کرونای خانه سینما از توقف فیلمبرداری یک فیلم

ستاد کرونای خانه سینما از تهیه‌کننده پروژه سینمایی «شپلوتکا» به خاطر متوقف کردن مرحله فیلمبرداری این فیلم تشکر کرد.