یک جشنواره سینمایی متهم اصلی آغاز کرونا در آمریکا!

یک گزارش جدید حاکی از آن است که جشنواره بین‌المللی فیلم ساندنس، اولین کانون اصلی انتشار ویروس کرونا در آمریکا بوده است.