تصویری از بی‌نهایت در یک یادمان شهری

هنرمند ژاپنی یک اثر حجمی با ارتفاع ۲۱ متر برای نصب در ساحل شیکاگو ساخته است.