گفتگوی هنرمندنیوز با صبا پاشایی در زمینه موسیقی

صبا پاشایی: با وجود محدودیت های بسیار پیش خواهم رفت

صبا پاشایی، متولد اسفند هزار و سیصد و شصت و سه، مازندران، کارشناس ارشد ادبیات فارسی.