در نگارخانه فانوس فرهنگسرای رازی برگزار می‌گردد؛

نمایشگاه نقاشی «آرزوهای من»

نمایشگاه نقاشی «آرزوهای من» با هدف حمایت از کودکان ایران و افغانستان در نگارخانه فانوس فرهنگسرای رازی برپا شد.