با حضور ۳۰ هنرمند منتخب از سراسر ایران با گرایشهای مختلف:

«وسمه» با «پانتالاسا»، میزبان ضیافتی از تازه های هنر ایران + آثار هنرمندان

با حضور ۳۰ هنرمند منتخب از سراسر ایران با گرایشهای مختلف، «پانتالاسا همزمان با روز جهانی اقیانوس ها» جلوه گاهی از تازه ترین شیوه ها و تجربه ها در نقاشی امروز می شود.