عرضه کتاب «سعدی» با امضای ضیاء موحد

به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، کتاب «سعدی» اثر ضیاء موحد با امضای این پژوهشگر عرضه می‌شود.