ارسال بیش از ۱۸ هزار عکس از ۷۸ کشور به جشنواره «سلامت روان»

در حالی مهلت شرکت در پنجمین جشنواره عکس «سلامت روان» به پایان رسید که ۳۱۲۴ عکاس از ۷۸ کشور با ۱۸۳۵۸ عکس در این دوره جشنواره شرکت کردند.