سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد؛

فضای مجازی علت سرانه پایین مطالعه در ایران نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه مسئولان فضای مجازی را علت دوری مردم از آثار مکتوب قلمداد می‌کنند، درحالی‌که علت را باید جای دیگری جستجو کرد.