طرح ساماندهی لباس فرم مدارس با همکاری سازمان دانش‌آموزی و اتحادیه پوشاک

تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای سال تحصیلی پیش رو، فی مابین سازمان دانش آموزی شهر تهران و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در محل اتحادیه پوشاک با حضور ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران و ...