عبدالحسین بلنده درگذشت

عبدالحسین بلنده کارگردان سینما امروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.