کاراندیش: بخش خصوصی حوزه مد و لباس با خلاقیت هر چه بیشتر فعالیت کند

معاون توسعه مدیریت و منابع و مسئول کسب و کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت کارگروه ساماندهی مد و لباس با توجه به مصوبات قانونی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده که راهگشای فعالان این حوزه است.