افتتاح نشریه نمایشی «چرند و پرند» در رادیو نمایش

مجموعه طنز نمایشی صبحگاهی «چرند و پرند» با برداشتی آزاد از «چرند و پرند» زنده یاد علی اکبر دهخدا هر هفته شنبه تا چهارشنبه، از آنتن رادیو نمایش پخش می شود.