جشنواره تئاتر نگین خلیج‌فارس به ایستگاه آخر رسید

نهمین دوره جشنواره منطقه ای تئاتر نگین خلیج فارس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.