علی راهجیری ملقب به زبده‌الکتاب درگذشت

علی راهجیری، هنرمند خوشنویس پیشکسوت در سن ۸۳ سالگی درگذشت.