تصویربرداری «آماندا» در جاده ریلی ابریشم ادامه دارد

مستند «آماندا» به کارگردانی علی صلح جو در حال تصویربرداری است.