علی‌ میرزائی خبر داد

پیکر نجف دریابندری فردا به خاک سپرده می‌شود

پیکر نجف دریابندری فردا در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده می‌شود.