سرنوشت "عشرت آباد" در غیاب میراث فرهنگی !

حالا ساختمان‌ها قد کشیده‌اند، نمای‌شان تزئین شده و احتمالا کاربری هر طبقه و هر بخش هم مشخص شده. همان چند آسمان‌خراشی که از شش سال قبل اعتراض‌ها برای بالا رفتن‌شان در حریم درجه یک کاخ عشرت‌آباد شدت گرفت و سرانجام ...