ابهام در داده‌های تاریخی اسپهبد خورشید

مدیر بنیاد پژوهش‌های فرهنگ و تاریخ سوادکوه با بیان این‌که برخی اطلاعات منتشر شده در فضای رسانه‌ای درباره‌ی غار منسوب به «اسپهبد خورشید» در سوادکوه اشتباه است، به بیان توضیح‌های جدیدی درباره‌ی برخی از آثار تاریخی در این منطقه از ...